Charles Bethel
Mediator / Trainer
Citat
"În toate cazurile noastre noi vorbim cu părţile. În cele mai grele cazuri ar trebui să încercăm să mergem alături de părţi."
 
Scurtă descriere
        Charles Bethel este un avocat care a practicat exclusiv ca parte terţă neutră în domeniul soluţionării alternative a conflictelor, funcţionând ca mediator, trainer, facilitator al luării deciziilor de grup şi proiectant de sisteme.
       
        Ca mediator, domnul Bethel a ajutat la rezolvarea unei largi game de dispute legate de angajare, dispute comerciale, organizaţionale, daune personale, drepturi civile, conflicte comunitare, familiale şi interpersonale. Are experienţă în special în medierea disputelor ce conţin un grad înalt de implicare emoţională.
       
        Exemplele recente ilustrează diversitatea activităţii domnului Bethel în domeniul medierii: cazuri individuale (un manager de nivel înalt acuzat de comportament nepotrivit şi ameninţat cu lichidarea); cazuri ce includ grupuri largi (reintrarea unui grup de angajaţi suspendaţi într-un loc de muncă, cu o misiune de înaltă securitate); cazuri ce implică organizaţii rivale (o instituţie financiară internaţională în conflict cu autorităţile locale).
      
        Ca trainer, el a pregatit mii de oameni să fie neutri, să instruiască alţi mediatori sau să reprezinte clienţi în ADR.
      
        Ca facilitator, a ajutat părţile interesate, în diferite contexte, să ajungă la consens prin  procese de planificare pe termen lung şi luare a deciziilor.
      
        Ca administrator şi proiectant de sisteme, el a ajutat la crearea şi administrarea programelor inovatoare de rezolvare a conflictelor în sistemele sănătăţii mintale, tribunale, închisori, locuri de muncă şi sisteme de servicii sociale, şi a lucrat mult cu probleme de control al calităţii.
      
        Experienţa internaţională include participarea la proiecte, asistând Egiptul, Zambia şi România la implementarea programelor de soluţionare a conflictelor bazate de tribunal, cu atenţie specială acordată training-ului şi dezvoltării mediatorilor.

 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania